Forum för Latinamerikastudier

CONFERENCE ANNOUNCEMENT

Welcome to the IX Coloquio Internacional de Cultura Mexicana to be held in Uppsala, Sweden in September 6 to 8, 2017. The event is hosted by the Forum for Latin American Studies (FLAS) at Uppsala University and co-jointly organized with the Universidad de Guadalajara.

PROGRAM

Forum för latinamerikastudier

Syftet med Forum för latinamerikastudier (FLAS) är att synliggöra och utveckla forskning om Latinamerika inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala universitet. FLAS bidrar till att skapa akademiska kontakter mellan Uppsala universitet och latinamerikanska forskningsmiljöer och till att öka intresset för Latinamerika bland forskare, studenter och den intresserade allmänheten. En viktig del av verksamheten är att anordna seminarier och offentliga föreläsningar på såväl svenska som engelska och spanska. Vid dessa tillfällen presenterar forskare verksamma vid Uppsala universitet eller andra universitet aktuell forskning.                 

  • Gaucho, Argentina, c. 1868
  • Mujer con turbante, Brasil, c 1870
  • Niña de la nobleza araucana, Chile, c 1900
  • Ejercito federal mexicano, c. 1911
    Niño soldado, ejercito federal, Mexico, c 1913
  • Mujer Chiriguano, Chaco occidental Bolivia. c. 1913
  • Soldadera Herlinda Perry, revolución mexicana, c. 1911
  • Jóven, Ancón, Perú,c. 1884