Forum för Latinamerikastudier

IX Internationell symposium om Mexikansk kultur

Välkommen till IX Coloquio Internacional de Cultura Mexicana som kommer att hållas i Uppsala mellan den 6 och 8 september 2017. Värd för  konferensen är Forum för Latinamerikanska Studier (FLAS) vid Uppsala universitet i samarbete med Universidad de Guadalajara.

Det första kollokviumet anordnades för tio år sedan i Uppsala 2007. Konferensen initierades av docent Leonardo Rossiello, nuvarande föreståndare för FLAS. Det blev en succé och konferensen samlande ett stort antal välrenommerade forskare och lärda inom fältet latinamerikanska studier från Mexiko och Skandinavien.

Det har gått tio år sedan dess och det är med stor glädje som vi nu återigen kan inbjuda till konferens i Uppsala, till den IX International Colloquium on Mexican Culture 2017. Omkring fjorton mexikanska och tio skandinaviska föreläsare kommer att bidra till diskussioner och presentera papers, kring en rad teman och frågeställningar, knutna till den latinamerikanska kulturen och speciellt den mexikanska kultursfären. Kollokviumet är ett forum för utbyte mellan forskare, poeter och författare som rör sig inom humaniora och samhällsvetenskapen. Vi betonar den öppna och interdisciplinära dialogen som behövs alltmer i en omdanande och orolig värld.

Konferensen kommer att invigas av vice-rektor för vetenskapsområdet för samhällsvetenskap och humaniora, Professor Torsten Svensson.

Konferensprogrammet kommer att presenteras här inom snar framtid. Språket kommer att skifta mellan spanska och engelska beroende på föreläsare.

Konferensen är öppen för allmänheten, studenter, forskare och lärare inom och utanför Uppsala universitet. Deltagandet är gratis.  

Datum: 6 till 8 september 2017.

Tid: 10 – 12, 14 – 16 (dagligen).

Plats: Campus engelska parken: Humanistisk centrum,

Uppsala universitet, Thunbergsvägen 3H, Uppsala.

Föreläsningssalar kommer att anges i programmet.  

Forum för latinamerikanska studier (FLAS) hälsar er alla välkomna till detta inspirerande tillfälle till samtal.

Vi ser framemot att träffas i september.

Med vänlig hälsning

Leonardo Rossiello                       Inga-Lill Aronsson                         Hernán Horna